Hoofdbanner
Voor de liefhebbers volgt hier een korte uitleg van de diverse gegevens die te zien zijn in het actuele overzicht van de zonneactiviteit, met name in het linker deel van het plaatje hieronder.
 

>> Als je hier per ongeluk terecht bent gekomen, kun je terug naar de pagina Zijn er condities vandaag?

 
Actuele zonnegegevens en HF condities. Bron: www.hamqsl.com
 

LINKER DEEL VAN HET PLAATJE HIERBOVEN

>> Als de datum in de gele regel links niet klopt, of de tijd te lang geleden is, moet je deze pagina in je browser verversen. 

SFI - Solar Flux Index
De 2800 MHz straling (ruis) afkomstig van de zon. Waardes tussen 62.5 en 200. Minder dan 100 betekent een 'rustige' zon, meer dan 100 wijst op een 'actieve' zon. De SFI heeft op zichzelf weinig invloed op radio propagatie, maar het is een maat voor de UV- en röntgenstraling van de zon.

SN - Sunspot Number
Berekend op basis van het aantal zonnevlekken in combinatie met hun grootte en groepering. Waarde varieert van 0 tot 250. Hoe hoger het getal, des te groter de ionisatiegraad van de ionosfeer.

>> Hogere SFI- en SN-waarden betekenen dat hogere kortegolfrequenties bruikbaar zijn.

A-index en K-index
Deze geven informatie over het magnetisch veld rondom de aarde, met name wat betreft de stabiliteit.
Een toenemende K-index betekent een hogere instabiliteit van het aardmagnetisch veld. Bij een K-index groter dan 4 is er sprake van een 'geomagnetische storm'.
De A-index wordt wiskundig berekend uit de K-index. Zijn waarde ligt tussen 0 en 400. Als de waarde hoger dan 200 is, is er een belangrijke zonneactiviteit gaande.
Hoge K- en A-indexwaarden wijzen op een toegnomen geomagnetische activiteit en heeft doorgaans een negatieve invloed op de 'maximaal bruikbare kortegolffrequentie' (MUF).

X-Ray
Het niveau van de röntgenstraling, afkomstig van de zon. De waarde begint met een letter (A, B, C, M en X), waarbij A het laagste niveau is. De letter wordt gevolgd door een cijfer van 0 tot en met 9.9
Lage röntgen-niveau's kunnen radio-propagatie verbeteren. Niveau's M en X kunnen daarentegen complete radio-'blackouts' veroorzaken.

304A
Deze slaan we over, omdat het erg specialistisch is.

Ptn Flx - Proton Flux
Een maat voor de hoeveelheid geladen protonen die met de 'zonnewind' wordt uitgezonden. Hoe hoger de waarde, des te meer invloed op onze ionosfeer. Heeft normaalgesproken een waarde onder de 10, maar kan ook veel hoger (tot boven 100 000) zijn! Een zeer hoge waarde kan leiden tot 'blackouts' op de kortegolf, met name gedurende een 'zonnestorm' of als gevolg van een 'coronal mass ejection'.

Elc Flx - Electron Flux
Een maat voor de hoeveelheid geladen elektronen die met de 'zonnewind' wordt uitgezonden. Waardes groter dan 1000 hebben doorgaans een negatieve invloed op de kortegolf-propagatie.

Aurora
Aurora, oftewel 'noorderlicht' heeft vooral invloed op hogere frequenties dan de kortegolf (VHF en hoger) en deze waarde is voor de kortegolf nauwelijks van belang.

MUF Boulder - Maximum Usable Frequency at Boulder, Colorado
De actuele hoogst bruikbare kortegolffrequentie, zoals bepaald in Colorado (VS). Kort door de bocht gezegd: als dit getal 30 of hoger is, kun je op de 15- en 10-meterband leuke verbindingen maken vanuit Boulder, Colorado. Voor andere locaties is de interpretatie ingewikkelder en laten we die hier achterwege.

 

RECHTER DEEL VAN HET PLAATJE BOVENIN

Hier zie je een overzicht van de condities van de kortegolfbanden, overdag en 's nachts. 'Goede condities' betekent dat de band 'open' is en voor radiocommunicatie kan worden gebruikt.
Onderaan, bij Geomag Field een korte vermelding of het aardmagnetisch veld rustig ('Quiet') is, of dat er een magnetische storm gaande is.
De laatste regel Sig Noise Lvl ('Signal Noise Level') vermeldt kort het ruisniveau, zoals dit door de S-meter op een moderne kortegolfontvanger zal worden aangegeven. S1-S2 is een bijzonder laag ruisniveau.

>> Wil je het 'naadje van de kous' weten, bezoek dan https://www.hamqsl.com/solar2.html#usingdata voor gedetailleerde uitleg!

 

>> Terug naar pagina Zijn er condities vandaag?

 

 

Bron: https://k4msu.files.wordpress.com/2017/08/k4msu-com-solar-terrestrial-data2.pdf

 

Hello spam click here